Greenkey 125 meter below the surface

Last week I installed a greenkey photobooth in the Salt Mines close to Krakau Poland. During the week there were ample opportunities to visit the surrounding area....

Samen bewust veilig.

Vanuit Chemelot is de ambitie uitgesproken dat Chemelot uiterlijk in 2025 de meest veilige, duurzame en competitieve site van West-Europa wil zijn. Sinds deze zomer is er een Chemelot-breed programma...

Living Postcards

We photograph your guest at your event and add a selection of background images. An ideal product that will be shared on social media. This example is a simple one, the possibilities are endless. Prod...

Baustoff+Metall 100+

Bij een vorige gelegenheid werd me gevraagd om een kubusvorm te installeren en mensen daarin te fotograferen. De kosten voor decorbouw zijn dermate hoog dat we dan toch kozen voor een greenkey oplossi...

De Limburger nu onbeperkt digitaal

Het nieuwe abonnement van De Limburger, waarbij lezers onbeperkt toegang krijgen tot alle artikelen in de app en op de website, past binnen de strategie waarin ‘digitaal’ tot speerpunt is verheve...

Senior portretten op locatie

Het mooiste portret (en misschien wel het laatste) Op de dag van de zorg, vorige week, mocht ik in het revalidatiecentrum KEI in Oostduinkerke meer dan 300 bezoekers portretteren. De foto’s werd...

Dag van de zorg KEI

Iedereen is welkom op Dag van de Zorg in het KEI! Bezoekers worden verrast en met open armen ontvangen om te kijken en te beleven hoe het er aan toegaat achter de schermen van het Koningin Elisabeth ...

Living photographs

In other articles on this blog I already mentioned different techniques that can be used to convert a still image to something a bit more interesting. Most of these techniques do need short background...